Neurobiologia w nauczaniu coachingu – webinar Darka Niedzieskiego

Nauczanie podstaw coachingu opiera się na dwóch filarach: (1) na przekazywaniu osobom szkolonym paradygmatów coachingu oraz (2) na definiowaniu i ćwiczeniu kompetencji coachingowych w oparciu o owe paradygmaty. W procesie nauczania nie uzasadnia się słuszności przyjętych paradygmatów oraz wynikającej z nich listy niezbędnych kompetencji każdego coacha. W efekcie, w odczuciu wielu osób studiujących coaching, istotna część materiału jest przez nich przyjmowana „na wiarę”, bez możliwości poznania dowodów słuszności przyjętych założeń.
Jak to zmienić
Celem webinaru, na który Cię serdecznie zapraszam (fragment jego zawartości miał miejsce podczas mojego wystąpienia na X Konferencji Coachingowej ALK) jest przedstawienie słuchaczom, jak wiedza o mózgu wyjaśnia paradygmaty coachingu oraz zasadność opanowania podstawowych kompetencji coachingowych. W efekcie pozwala to osobom szkolącym się (a według opinii po Konferencji ALK również coachom doświadczonym) lepiej zrozumieć istotę coachingu i uwiarygodnić jego metodologię. W czasie webinaru przedstawię Ci zarys programu w odniesieniu do paradygmatów coachingu i przebiegu typowego procesu coachingowego.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz