Odkrycia nauki o mózgu w zarządzaniu… i nie tylko

Przywodztwo maleUczestniczymy w szkoleniach, dzięki którym nabywamy wiele kompetencji miękkich, uczymy się obsługiwać komputery i różne programy, ale nie uczymy się, jak w sposób maksymalnie skuteczny posługiwać się najbardziej skomplikowanym narzędziem, w jaki wyposażyła nas natura – naszym MÓZGIEM.

Mózg ze świata zewnętrznego odbiera sygnały wykorzystując 5 milionów neuronów, głównie związanych ze wzrokiem i słuchem. Kora mózgowa, w której zachodzą wszystkie złożone procesy analizy, podejmowania decyzji, planowania składa się z około 15 miliardów neuronów. Można więc powiedzieć, że mózg wykonuje prace głównie na swoją rzecz, gdyż na kontakt ze światem zewnętrznym wykorzystuje zaledwie 0,3 promile (!) swoich zasobów. Jednocześnie w ciągu każdej sekundy mózg przyjmuje około 200 megabajtów informacji. Obrazowo można to porównać z sytuacją, kiedy w ciągu jednej sekundy oglądamy w przyspieszonym tempie 6 minut filmu.

Nic więc dziwnego, że widzimy i słyszymy w sposób świadomy tylko to, co mózg chce, abyśmy widzieli i słyszeli, a na dużą część informacji nie tylko nie jesteśmy w stanie zareagować, ale nawet świadomie jej zauważyć. To tłumaczy również fakt, dlaczego tak trudno czasami ludziom się porozumieć i wzajemnie zrozumieć. To również pokazuje, jak ważna dla każdego lidera/menedżera jest znajomość prawideł i reguł, według których działa mózg. Bez tej wiedzy niezwykle trudno jest im odpowiednio komunikować się z innymi i skutecznie ich motywować, jak i optymalnie podejmować własne decyzje i rozwiązywać pojawiające się problemy.

Kolejny powód, dla którego znajomość działania mózgu jest praktycznie niezbędna dla każdego lidera/menedżera zawiera się w spostrzeżeniu, że szybko zmieniający się wokół świat stawia nowe wyzwania przed menedżerami. Aby osiągnąć sukces zarówno osobisty, jak i sukces organizacji, dla których pracują już nie wystarcza, że będą jedynie kierowali pracą swoich podwładnych. Chcąc wyzwolić pełen potencjał swoich pracowników, muszą stać się dla nich prawdziwymi, świadomymi liderami, którzy umieją szybko i zdecydowanie i co najważniejsze skutecznie reagować na zachodzące zmiany.

Nie będzie to możliwe bez zrozumienia, że mogą to osiągnąć dzięki umiejętności zmiany sposobu myślenia swojego i swoich ludzi. Elastycznie reagowanie przez menedżerów na zachodzące zmiany będzie od nich wymagało umiejętności zarządzenia zmianą przede wszystkim dotychczasowego sposobu myślenia, zarówno ich, jak i zespołów, którym przewodzą. Jedynie zmiana sposobu myślenia gwarantuje, że zmiany będą trwałe. Żeby to było możliwe, menedżer powinien być wspierany przez wiedzę, jak działa mózg, którym posługujemy się w sposób nie zawsze doskonały.