Jak pracuję

Będąc członkiem największej w świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation w swojej pracy przestrzegam ściśle reguł i zasad ustalanych przez tę organizację. Definicja ICF mówi, że:

Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

W mojej pracy bliskie mi są zasady coachingu Erickson College:

  1. Każdy ma niezbędne zasoby do odniesienia sukcesu.
  2. Za każdym ludzkim zachowaniem stoi pozytywna intencja.
  3. Każda podjęta decyzja jest najlepsza z możliwych.
  4. Każdy jest OK taki, jaki jest.
  5. Zmiana jest nieuchronna.

Pracuję wyłącznie z klientami, którzy pragną zmiany i którzy są gotowi wziąć pełną odpowiedzialność za swój rozwój. Bez zachowania tego warunku proces coachingowy nie przyniesie żadnych pozytywnych rezultatów.

Moja specjalizacja

Specjalizuję się w pracy z młodymi menedżerami, którzy niedawno otrzymali, bądź lada chwila otrzymają pierwszą nominację na stanowisko kierownicze i stają przed nowymi, nieznanymi dotychczas im wyzwaniami, młodymi osobami, które w swoich firmach należą do grupy t.zw. High Potentials, czyli osobami, przed którymi awans organizacyjny został przedstawiony w ich ścieżce rozwoju. Niejako po przeciwnej stronie moją pasją jest praca z grupą wiekową 50+, czyli osobami, które w sposób maksymalnie efektywny chcą wykorzystać czas, który jeszcze im został dany i które zwykle wtedy stają przed różnymi, czasem trudnymi wyborami. Moje bogate doświadczenie zawodowe pozwala mi być skutecznym coachem rownież dla najwyższej kadry menedżerskiej, executives firm korporacyjnych.

Klient indywidualny

Zwykle pierwsza sesja jest sesją wstępną. Służy ona wzajemnemu poznaniu się, ustaleniu kontraktu, określeniu zasad współpracy i jest sesją bezpłatną. W połowie wspólnie ustalonego okresu coachingu odbywa się sesja ewaluacyjna. Klienci przeważnie wybierają na początku przeprowadzenie 5 sesji, które zwykle następnie przedłużają o kolejne 5 spotkań.

Klient korporacyjny

Pierwsza sesja odbywa się w trójkącie sponsor/klient/coach. Klient zachowuje prawo po poznaniu coacha do wnioskowania o jego zmianę. W czasie tej sesji zostaje określony plan pracy między coachem a klientem, przy udziale sponsora. Przez cały okres relacji coachingowej coacha obowiązuje zasada pełnej poufności. Coach ze sponsorem i klientem zwykle przeprowadza okresowe sesje ewaluacyjne, sprawdzające, czy proces coachingowy przebiega zgodnie z założonym planem.