Kiedy David Rock wyjaśniał neurobiologowi Jeffreyowi Schwartzowi czym jest coaching, ten odpowiedział: „Och, wiem, czym jest coaching… . To sposób na moderowanie kierowanego przez nas samych procesu neuroplastyczności”. Właśnie zdolność neuroplastyczności, czyli umiejętność przemiany wewnątrz mózgu na skutek działania jego samego jest tym, co nie tylko powoduje, że proces coachingu jest możliwy, ale leży u podstaw rozwoju ludzkiego umysłu. Będziemy o niej jeszcze pisać zapewne wiele razy.

Według przyjętego przez nas rozróżnienia, o BBC (co rozwija się jako Brain-Based Coaching) mówimy wtedy, gdy coach w swojej pracy stosuje i wykorzystuje wszelkie odkrycia neurobiologii (zwanej też neuronauką) w celu ułatwienia, wzmocnienia efektów i optymalizacji procesu coachingowego. Coach kierujący się BBC jest świadom, że gdy tworzą się nowe połączenia neuronalne w mózgu klienta, może nastąpić zmiana sposobu jego myślenia, jego przekonań, również prezentowanych emocji.

Jeżeli coach pozwala klientowi tkwić w jego nierozwiązanym problemie, według neurobiologii oznacza to, że odpowiadające temu problemowi połączenie neuronowe w mózgu klienta ulega wzmocnieniu. Jeżeli zaś, poprzez stawianie odpowiednich pytań zaczyna się proces tworzenia nowych połączeń w mózgu, wtedy efektem jest właśnie zmiana sposobu myślenia i rozpoczyna się proces pożądanej zmiany.

Innymi słowy, celem BBC jest koncentracja energii coacha na zmianie sposobu myślenia klienta, aby było bardziej produktywne i pozwoliło efektywnie osiągnąć cele stawiane mu przez siebie.

Jak to robić, jak paradygmaty coachingu znajdują swoje potwierdzenie w odkryciach neurobiologii, jak stać się sprawnym coachem kierującym się w swej praktyce BBC, o tym będą traktować kolejne artykuły.

Rate this post

Dodaj komentarz