(14) Mózg Lidera. Dobry nastrój to wglądy, wglądy to klucz do zmiany.

Kontynuujemy nasz cykl przedstawiający 20 zasad postępowania liderów/menedżerów, wykorzystujących w zarządzaniu odkrycia nauki o mózgu i odnoszących sukcesy.

Zasada nr 14: Wglądy pojawiają się, gdy lewa półkula odpoczywa. Chcąc zwiększyć kreatywność w zespole postaraj się o jego interdyscyplinarność i twórz pozytywny nastrój.

Wszyscy zapewne znamy historię z Archimedesem i jego odkryciem. To jeden z pierwszych, bardziej znanych wglądów w historii. Mówiąc o wglądzie (który często jest również nazywany olśnieniem) mamy na uwadze tę cudowną umiejętność naszego mózgu (umysłu) odnajdywania rozwiązań problemów poprzez ich dostrzeżenie w zupełnie nowym świetle (Jung-Beeman, 2004). Jak pokazały doświadczenia Jung-Beemana, w czasie pojawienia się wglądu (przykładem może być tu nagłe znalezienie rozwiązania problemu, interpretacja metafory, a nawet zrozumienie dowcipu) aktywizuje się część mózgu zwana przednim zakrętem skroniowym górnym, ale tylko prawej półkuli. To by tłumaczyło powszechne przekonanie, że prawa półkula jest odpowiedzialna za kreatywność, rozumianą jako zdolność do przyjmowania nietypowych perspektyw i powstawanie nowych idei.

W rzeczywistości neurony prawej półkuli różnią się od neuronów półkuli lewej. Są one dłuższe, mają więcej kolców dendrytycznych, dzięki czemu mogą łączyć się z większa ilością innych neuronów. Jak pisze Jung-Beeman, pomaga to ludziom „w dostrzeganiu połączeń, które im wcześniej umykały”. Kolejną ciekawą obserwacją naukowców było stwierdzenie, że dobry nastrój zdecydowanie poprawia zdolności do odnajdywania nietypowych rozwiązań problemów za pomocą pojawiających się wglądów, oglądanie komedii podnosi więc poziom kreatywności zespołów projektowych.

Wglądy to powstawanie nowych połączeń między posiadanymi już przez nas ideami. Dzięki wglądom wiemy, jak w nowy sposób połączyć znane już nam koncepcje, czyli możemy dostrzec nowe połączenia w ramach posiadanej przez nas wiedzy, nawet łącząc różne jej dziedziny.

Drogi liderze/menedżerze! Pamiętaj, jak ważną rzeczą jest wyrażanie przez ciebie uznania swoim pracownikow , co zdecydowanie sprzyja tworzeniu wśród nich pozytywnych nastrojów, co w efekcie służy powstawaniu nowych wglądów. Nie ma rozwoju Twojej firmy bez powstających nowych idei, nowych myśli. Nie będą one możliwe bez zapewnienia przez ciebie odpowiedniego pozytywnego (czasami wręcz zabawowego) nastroju w firmie. Nie bój się dobrego humoru Twoich pracowników, ich może nawet zbyt żartobliwego czasem nastroju! To na pewno Ci się opłaci. Jak to było? Śmiech to zdrowie, również zdrowie każdej firmy, nie bój się go więc!

Literatura:

Mark Jung-Beeman i inni. Neural activity when people solve problems with insight. „Public Library of Science Biology” (kwiecień 2004).

O tych i o innych sprawach w czasie najbliższych warsztatów „Mózg Lidera. Inspiracja” już w styczniu 2017. Szczegóły wkrótce.

Zapraszam firmy zainteresowane pilotażowym programem wdrażania odkryć nauki o mózgu w praktyce zarządzania. Nie tylko mówimy menedżerom, co mają robić, ale DLACZEGO to jest skuteczne z perspektywy odkryć neurobiologii. 

Kontakt: darek.niedzieski@come-consulting.pl

Rate this post

Dodaj komentarz