(7) Mózg Lidera. Bądź widziany i słyszany

Mózg Lidera. 20 zasad postępowania liderów/menedżerów, stosujących odkrycia nauki o mózgu i odnoszących sukcesy.

Zasada nr 7: Pracownicy lepiej cię rozumieją, gdy cię widzą i słyszą twój głos. Preferuj fizyczny kontakt i minimalizuj kontakt elektroniczny. 

Podstawowym czynnikiem sukcesu biznesowego jest zrozumienie przez pracowników intencji i celów lidera. Empatia, czyli rozumienie uczuć innych ludzi to elementarny składnik inteligencji emocjonalnej. Jak badania nad mózgiem wyjaśniają fenomen rozumienia uczuć innych? Nie potrzebujemy wysoce rozwiniętych zdolności intelektualnych, by poczuć empatię. Samo bycie świadkiem emocji innych ludzi sprawia, że nieświadomie imitujemy wyraz ich twarzy. Badania nad mózgiem sugerują, że przyjęcie zasmuconego wyrazu twarzy aktywuje te same regiony w mózgu, które są aktywowane przez uczucie smutku. Zachodzi zatem podwójny proces. Najpierw fizycznie odbijamy niczym w lustrze emocje drugiej osoby w naszych własnych mięśniach twarzy. To odbicie z kolei wywołuje w nas tę samą emocję. Gdy to się dzieje, dosłownie „czujemy razem” z tą osobą. W swej książce pt. Mirror neurons neurobiolog Marco Iacoboni twierdzi, że takie właśnie „neurony lustrzane” stanowią klucz do zrozumienia zjawiska empatii.

Jakie stąd płyną wnioski dla liderów/menedżerów? Dzięki zachodzącemu w ludzkim mózgu procesowi odbijania lustrzanego liderzy mogą zrozumieć zarówno uczucia, jak i motywy pracowników. Reakcje te pozwalają liderom na nawiązanie więzi z pracownikami na poziomie emocjonalnym – a jest to klucz do wzrostu zaangażowania pracowników. Dzięki tym procesom liderzy mogą być również świadomi wpływu, jaki ich własne działania wywierają na podwładnych. Liderzy, którzy zwracają uwagę i poświęcają czas na to, by naprawdę dowiedzieć się, co przeżywają ich pracownicy, zyskują przewagę. Poświęcając komuś uwagę mózg lidera zdobywa informacje niezbędne do tego, by z dużą dokładnością „przeczytać” pracownika i reagować na wszelkie pojawiające się zdarzenia z większą empatią.

Choć wielu liderów na poziomie intelektualnym zdaje sobie sprawę ze znaczenia empatii, często w swoim działaniu nie zachowują się tak, jakby to rozumieli. Gdy nasz wyraz twarzy odzwierciedla wyraz twarzy innych osób, osoby te czują z nami większą więź, ale tylko wtedy, gdy zachowanie nasze jest odbierane jako prawdziwe. Najwidoczniej nasze mózgi są w stanie dostrzec różnicę między autentycznością a udawaniem. Goleman (któremu zawdzięczamy pojęcie „inteligencji emocjonalnej”) i jego współpracownicy twierdzą, że liderzy „głusi emocjonalnie” nie są w stanie odnieść sukcesu.

Oczywiście nie tylko liderzy powinni rozumieć intencje pracowników, ale również pracownicy powinni rozumieć zamiary przywódców. W jaki sposób liderzy mogą zadbać o to, by ludzie rozumieli ich intencje? Badania nad neuronami lustrzanymi sugerują, że kluczowym elementem może tu być bezpośrednia komunikacja. Pracownicy z większym prawdopodobieństwem właściwie ocenią cele lidera, jeśli będą widzieć jego wyraz twarzy oraz słyszeć jego ton głosu. Badania neurobiologicze wskazują, że silnie reagujemy na fizyczną obecność innych ludzi. Jeżeli lider chce być dokładnie zrozumiany, musi komunikować się bezpośrednio.

Tak więc drogi liderze jeżeli chcesz, aby pracownicy rozumieli twoje emocje i twoje intencje bądź wśród nich i bądź wtedy autentyczny. Nie chowaj się za drzwiami gabinetu, nie odgradzaj wysyłanymi mailami. Tylko fizyczna obecność pozwoli ci stać się liderem, za którym pójdą inni ludzie.

O tych i o innych sprawach w czasie najbliższych warsztatów. Masz pytania – napisz na podany na dole adres.

 

Więcej: https://neuro4coaching.wordpress.com

Zapraszam firmy zainteresowane pilotażowym programem wdrażania odkryć nauki o mózgu w praktyce zarządzania. Nie tylko mówimy menedżerom, co mają robić, ale DLACZEGO to jest skuteczne z perspektywy odkryć neurobiologii. 

Kontakt: darek.niedzieski@come-consulting.pl

Rate this post

Dodaj komentarz