(8) Mózg Lidera. Poznaj swoje aktywatory

Mózg Lidera. 20 zasad postępowania liderów/menedżerów, stosujących odkrycia nauki o mózgu i odnoszących sukcesy.

Zasada nr 8: Umiejętność zarządzania emocjami swoimi i swojego zespołu to podstawowa kompetencja każdego lidera, Zdiagnozuj swoje podstawowe aktywatory i poprzez ich lepsze zrozumienie lepiej sobie z nimi radź.

Lęk to silny czynnik motywacyjny. Aby go uniknąć potrafimy zrezygnować z proponowanego awansu, bo wymagałby od nas konfrontacji z trudnymi pracownikami, spotykania się z asertywnymi klientami, występowania przed wymagającymi szefami. Znany neurobiolog i psychiatra amerykański Jeffrey Schwartz odkrył w mózgu, w korze oczodołowo-czołowej, zespoły neuronów, które nazwał „obwodem lęku” (the worry cicuit). Aktywują się one za każdym razem, gdy odczuwamy lęk, niepokój, frustrację. Odkrycie to pozwoliło mu opracować procedurę terapeutyczną w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Istotą tej terapii jest podejście przez pacjenta z uważnością do odczuwanych lęków. Pacjent przy każdym odczuwanym lęku wie, że odpowiada za to pewien konkretny obwód w jego mózgu. Uświadamianie sobie tego powoduje uruchomienie innego zbioru neuronów, powodujących przerwanie owego „obwodu lęku” i w efekcie bardziej racjonalne zachowania. Jakie wnioski płyną z tego dla każdego lidera/menedżera??

Lider/menedżer powinien zwrócić szczególną uwagę na to, co wywołuje w nim uczucie lęku, czy też niepokoju. Czy jest to pogłoska o możliwych zwolnieniach w firmie? Może konieczność dalszych cięć kosztów? A może seria zbliżających się rocznych spotkań oceniających lub świadomość słabnącej pozycji firmy na rynku? Analiza i poznanie listy własnych aktywatorów jest pierwszym krokiem ku lepszemu radzeniu sobie z ich niemiłymi skutkami. Podobnie jak w przypadku pacjentów profesora Schwartza, kiedy już zostanie stworzona taka lista, kiedy doświadczymy działania jednego z naszych aktywatorów, powinniśmy uświadomić sobie, że jest to jedynie uczucie wywołane przez nasz mózg i niekoniecznie w pełni odzwierciedla ono realia sytuacji  i może być sprzeczne z naszymi intencjami. Może warto zrobić krok wstecz, popatrzeć na to, co mówi nam nasz mózg, próbować zrozumieć powody pojawienia się tego uczucia, na pewno nie pozwalać, aby lęk i niepokój przejęły nad nami władzę. Warto też zadać sobie pytania, do jakiego stopnia nasz mózg w sposób przesadny reaguje lękiem na daną sytuację i na ile wynika to z możliwie najbardziej pesymistycznej oceny możliwych zdarzeń w przyszłości, a nie z tego, co się może rzeczywiście zdarzyć, oraz przeanalizować, na które z tych czynników mamy wpływ lub nad którymi sprawujemy kontrolę. Analizując i udzielając odpowiedzi na zadawane sobie pytania możemy zmienić nasz sposób myślenia nie pozwalając uaktywniać się naszym „worry circuits”, gdyż zadając sobie pytania o własne doświadczenia przerywamy te obwody.

Ludzie nagminnie padają ofiarą lęku, frustracji i gniewu. Podsycając swoje lęki i negatywne emocje wzmacniamy jednak niekorzystne wzorce w mózgu i sprawiamy, że łatwiej nam w przyszłości znów ulec lękowi i gniewowi. Dobra wiadomość jest taka, że możemy nauczyć się dostrzegać oznaki aktywacji „obwodu lęku” i wykorzystać te sygnały jako przypomnienie, by wybrać inny, bardziej przystosowany do rzeczywistości kierunek działania.

A Ty? Jakie są Twoje aktywatory? Jak sobie z nimi radzisz?

O tych i o innych sprawach w czasie najbliższych warsztatów. Masz pytania – napisz na podany na dole adres.

Więcej: https://neuro4coaching.wordpress.com

Zapraszam firmy zainteresowane pilotażowym programem wdrażania odkryć nauki o mózgu w praktyce zarządzania. Nie tylko mówimy menedżerom, co mają robić, ale DLACZEGO to jest skuteczne z perspektywy odkryć neurobiologii. 

Kontakt: darek.niedzieski@come-consulting.pl

Rate this post

Dodaj komentarz