(9) Mózg Lidera.Bądź wewnętrznie spójny

Mózg Lidera. 20 zasad postępowania liderów/menedżerów, stosujących odkrycia nauki o mózgu i odnoszących sukcesy.

Zasada nr 9. Działanie niezgodnie z prawdziwymi uczuciami może być dla innych źródłem stresu i negatywnych odczuć.

Zjawisko ukrywania tego, co naprawdę czujemy, zaintrygowało neurobiologa z Uniwersytetu Stanforda Jamesa Grossa i jego współpracownika, Philippe’a Goldina. Goldina i Grossa interesowało szczególnie, co się dzieje, gdy celowo podejmujemy próbę ukrycia naszych emocji. Wyniki ich badań pokazały, że ukrywanie przeżywanych emocji jest związane z dużymi kosztami. Brak ekspresji tych emocji nie oznacza braku ich odczuwania. Według badań uczonych, nasze reakcje, a raczej dokładniej efekty naszych reakcji nabierają siły, gdy próbujemy je ukryć. Bycie powściągliwym w wyrażaniu emocji wymaga olbrzymiego wysiłku poznawczego, co w efekcie może być powodem gorszego zapamiętania przeżywanego doświadczenia.

Kolejny koszt poznawczy to konieczność monitorowania samego siebie, rodzaj autocenzury. Jako przykład autorzy przytaczają sytuację, w której, zgodnie z przyjętymi normami społecznymi, nie ma przyzwolenia na wyrażanie uprzedzeń rasowych, więc konieczna jest samokontrola. Jak się okazuje, wymaga to olbrzymiego wysiłku. Wysiłek ten zużywa zasoby mózgu do tego stopnia, że może tymczasowo upośledzać naszą zdolność do wykonywania innych zadań poznawczych. Jak pisze Jennifer Richeson, wydaje się, że nasza zdolność do kontrolowania uwagi jest ograniczonym, odnawialnym zasobem, który może ulec chwilowemu wyczerpaniu wskutek starań zmierzających do ukrycia naszego uprzedzenia.

Istotnym odkryciem było to, że ludzie zaczynają odczuwać niepokój, gdy przebywają w towarzystwie osoby, której zewnętrzne zachowanie nie pasuje do uczuć, jakie w mniemaniu tych ludzi przeżywa ta osoba.

Karl Albrecht, współtwórca pojęcia Inteligencja Społeczna jako jeden z jej pięciu wymiarów podaje „Autentyczność”. Głównym przejawem autentyczności, co podkreślił wiele dziesiątek lat temu psycholog humanistyczny Carl Rogers, jest pilnowanie, by nasze wewnętrzne „ja” – to, co naprawdę myślimy i czujemy – odpowiadało naszemu zewnętrznemu zachowaniu.

Jak wykazują badania mózgu, świadome ukrywanie uczuć wiąże się z pewnym kosztem – ale nie jest to tylko nasz koszt. Gdy działamy w sposób niezgodny z naszymi prawdziwymi uczuciami, inni to wykrywają i reagują. W reakcji na taką sytuację będą nie tylko odczuwać stres fizjologiczny, ale także negatywne odczucia wobec nas. W jednym z badań w momencie, gdy jedna z osób z pary celowo starała się ukryć swoje uczucia, druga kobieta odnotowywała dyskomfort, pogorszenie kontaktu oraz mniejsze pragnienie kontynuowania relacji.

W jaki sposób inni ludzie są w stanie wykryć brak spójności? Między innymi dzięki temu, że zdradza nas język ciała. Większość z nas wyćwiczyła w sobie umiejętność przyjmowania obojętnego wyrazu twarzy, gdy tak naprawdę czujemy zażenowanie lub irytację. Ponieważ jednak nasz układ limbiczny wywołuje grymas na twarzy szybciej, niż jesteśmy w stanie go stłumić, czasami nieświadomie ujawniamy to, co pierwotnie zamierzaliśmy utrzymać w tajemnicy.

A Ty, drogi liderze/menedżerze, jak często chowasz się za maską obojętności lub pozornego spokoju? Co wtedy czujesz? Jak zachowują się otaczający Cię inni ludzie?

O tych i o innych sprawach w czasie najbliższych warsztatów. Masz pytania – napisz na podany na dole adres.

 

Więcej: https://neuro4coaching.wordpress.com

Zapraszam firmy zainteresowane pilotażowym programem wdrażania odkryć nauki o mózgu w praktyce zarządzania. Nie tylko mówimy menedżerom, co mają robić, ale DLACZEGO to jest skuteczne z perspektywy odkryć neurobiologii. 

Kontakt: darek.niedzieski@come-consulting.pl

Rate this post

Dodaj komentarz