Narzędzie prezentowane w nagraniu pomaga w coachowaniu klienta, który zgłasza problem z relacją z kimś innym. Może to być małżonek, partnerka, podwładny, kolega, itd.

Bardzo często nasi klienci definiując swój problem poruszają zagadnienia związane z innymi osobami. Pojawia się pytanie, co ma zrobić coach, gdy słyszy, jak klient zaczyna mówić o osobie trzeciej i staje się to tematem sesji.

Generalnie coach powinien wraz z klientem skupić się na poszukiwaniu, jak klient postrzega, odnosi się, z jakiej perspektywy podchodzi do zachowania osoby trzeciej tak, aby mógł on odnaleźć się w tej sytuacji zgodnie ze sobą. Coach może też dopytywać o wartości klienta, które się realizują lub nie realizują w ramach tej relacji.

Coach nie powinien „wchodzić w historię klienta”, gdyż ją przez to wzmacnia. Istnieje wiele uzasadnień, tu przytoczę takie: dyskusja o osobie, w pewnym sensie plotkowanie, powoduje budowanie dość jednorodnego obrazu osoby, etykietowanie jej, jak również odcięcie się od niej, co sprawia, że klient być może czuje się lepiej, ale w żaden sposób nie przybliża go to do rozwiązania swojego problemu ani do zrozumienia swojego zachowania. Plotkowanie o osobie może wzmocnić negatywny stosunek i stworzyć wrażenie, że to jest właściwe rozwiązanie.

Naszym, coachów, zadaniem jest pomóc naszym klientom w lepszym rozumieniu siebie, sytuacji, innych osób, tak aby dysponując szeroką perspektywą, po „pogłębieniu rozumienia” podejmowali decyzje najbardziej zgodne ze sobą.

To, co może pomóc klientom to przyjrzenie się sytuacji, sobie i innej osobie korzystając z narzędzi pochodzących z coachingu relacji i systemów (Organizational Relationship Systems Coaching, Center for Right Relationship, www.CRRGlobal.com).

Autorka:

Magda Kulicka-Zakrzewska, MCC ICF

4.5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz