Alchemia Słów – webinar Darka Niedzieskiego

Kontakt coachingowy to ten magiczny moment, kiedy połączenia neuronalne coacha, zwane jego kompetencjami spotykają się z połączeniami neuronalnymi klienta, zwanymi zasobami. Klient pragnie zmiany, coach mu w tym aktywnie towarzyszy.

To, co się między nimi dzieje to nic innego, niż wymiana informacji i energii. Głównym nośnikiem tej wymiany są słowa. Słowa rzadko bywają neutralne, zarówno te wypowiadane jak i te odbierane. Wypowiadając je nadajemy im specjalne znaczenie, słuchając ich zaś rzutujemy na nie cały bagaż naszych doświadczeń, emocji, znaczeń, oczekiwań. Zawsze wypowiadamy słowa z jakąś naszą intencją, świadomą bądź nie. Jeżeli odbierając słowa intencja ta nie jest dla nas jasna, wtedy uzupełniamy ją o własną perspektywę. Stąd między innymi takie trudności komunikacyjne między ludźmi.

Po dobrej rozmowie czujemy się znakomicie, po złej koszmarnie. Myśleliście kiedyś o tym, Co je tak naprawdę różni, dlaczego je tak oceniamy? Co się dzieje w naszym mózgu, jakie zachodzą procesy, jak nasze mózgi oddziaływują na siebie?

W dawnych czasach alchemicy próbowali zmienić ołów w złoto. Dzisiaj wypowiadane słowa przekształcają się w konkretne zachowania, energię bądź odczucia. I to właśnie nazwałem ALCHEMIĄ SŁÓW. Zmieniają nas zarówno słowa wypowiadane do nas jak i to, co się dzieje podczas naszego monologu wewnętrznego. Efekt zawsze jest podobny.

Będę wdzięczny za Twoje uwagi, sugestie i refleksje. Przekaż je w polu „Komentarze”.

Pozdrawiam, Darek Niedzieski

Rate this post

Dodaj komentarz