W poprzednich odcinkach opisałem dwa pierwsze filary BBC (Brain-Based Coaching), czyli Uważność i Neuroplastyczność, oraz budowę neuronu i sposób komunikacji między nimi. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym filarem, a jest nim Poznanie.

Termin „Poznanie” w psychologii pojawił się równocześnie z pojawieniem się psychologii poznawczej. W taki sposób psycholodzy zajmujący się badaniem procesów związanych z niezwykle popularnym pojęciem „Myślenie” zaczęli nazywać właśnie procesy myślenia i wszelkie z nim związane zagadnienia.

Definicja coachingu wg Davida Rocka

Jak może pamiętamy z jednego z poprzednich odcinków, zgodnie z definicją Davida Rocka coaching to:

 „Moderowanie (facilitating) pozytywnych zmian poprzez poprawę sposobu myślenia.”

W modelu zaproponowanym przez Davida Rocka w wyniku zmiany sposobu myślenia doświadczymy lepszego radzenia sobie z własnymi emocjami jak i z emocjami innych, dzięki czemu nasze zachowania i działania staną się bardziej efektywne, co z kolei pozwoli nam w pełni wykorzystać nasz wewnętrzny potencjał, doprowadzając do satysfakcjonujących, wyjątkowych rezultatów. Możemy to przedstawić następująco:

zmiana myślenia –> radzenie sobie z emocjami –> efektywne zachowania –> satysfakcjonujące rezultaty

Zanim przejdziemy do dalszej części, proponuję Czytelnikowi, aby odpowiedział sobie na poniższe pytania:

  • Jakbym miał myśleć inaczej niż teraz, to jak by to wyglądało?
  • Czy jest możliwe Poznanie bez Myślenia?
  • Co to znaczy, że myślę lepiej niż inni?
  • Czy Myślenie zawsze związane jest z Poznaniem?
  • Dlaczego pamięć jest tak ważna w procesie myślenia?
  • Czy możliwe jest myślenie bez procesów pamięciowych?

 Zmiana

W istotę coachingu wpisana jest zmiana, zarówno jako pożądany efekt procesu coachingowego, jak i to, że jakaś zmiana w życiu człowieka uruchamia cały potok zdarzeń, które mogą być powodem pojawienia się potrzeby interwencji coachingowej. W przypadku świadomych klientów potrzeba zmiany zawsze jest związana z motywującym efektem dysonansu poznawczego. Powzięte działania mają złagodzić lub zniwelować powstałe napięcia. Jednym ze sposobów jest decyzja o poddaniu się procesowi coachingowemu.

Zmiana jest tym, co jest nieuniknione i czego zawsze możemy być pewni, że zaistnieje. Nasza cała egzystencja to tak naprawdę działania, aby albo zmian uniknąć, lub żeby zminimalizować ich skutki. W neurobiologii świetnym przykładem jest mózg, Neurobiolodzy twierdzą, że mózg głównie zajmuje się zmienianiem siebie, aby sprostać pojawiającym się ciągle nowym wymaganiom,

Zmienia siebie zaś tworząc nowe połączenia. Mózg kocha tworzyć połączenia między dotychczas niepołączonymi częściami. Energia pojawiająca się w chwili połączenia istniejących już map to niezwykle pozytywne doświadczenie. Na pewno pamiętamy uczucie satysfakcji, kiedy odgadliśmy hasło w krzyżówce lub rozwiązaliśmy zadanie w szkole. To ta chwila, kiedy połączyliśmy różne mapy.

Wgląd i Poznanie

Z coachingowej perspektywy wytworzone połączenie między mapami to WGLĄD. WGLĄD to ta radośnie doświadczana chwila, kiedy wszystko jest jasne, oczywiste, w pełni akceptowalne. Znacie to, prawda? WGLĄD to tak naprawdę moment najpełniejszego POZNANIA. Dzięki wglądowi w czasie sesji klient doświadcza wzrastania swojej świadomości, dzięki czemu chce i umie dokonywać wyborów i w pełni angażować się w działania, które w efekcie przynoszą upragnione rezultaty.

To, o czym musi pamiętać coach, to pomoc klientowi w lepszym poznawaniu jego map, co powinno doprowadzić do ich wzmocnienia (lub osłabienia) i czasami w procesie coachingowym do ich połączenia.

Łączenie obwodów to etap niezwykle przyjemny i satysfakcjonujący. Z drugiej strony, jeżeli nie jesteśmy ich w stanie do siebie dopasować i połączyć, to będzie to dla nas źródłem frustracji, niechęci i dyskomfortu. Te niepołączone mapy to pytania, na które nie potrafimy znaleźć odpowiedzi.

Pamiętajmy, że to niedopasowanie lub brak połączeń są zwykle powodem poszukiwania pomocy u coacha.

Autor:

Darek Niedzieski, coach PCC ICF, konsultant Neuroprzywództwa

Przy pisaniu artykułu korzystano z następującej literatury:

David Rock, Linda J. Page: Fundamenty coachingu. Neurobiologia a skuteczna praktyka. Warszawa 2014

Rate this post

Dodaj komentarz