(13) Mózg Lidera. Niszcz wirusa negatywnych emocji.

Kontynuujemy nasz cykl przedstawiający 20 zasad postępowania liderów/menedżerów, wykorzystujących w zarządzaniu odkrycia nauki o mózgu i odnoszących sukcesy.

Zasada nr 13: Emocje w grupie są zaraźliwe. Nie dopuszczaj do „zarażania” negatywnymi nastrojami jednych pracowników przez drugich.

Kilkanaście lat temu Elaine Hatfield, John T. Cacioppo i Richard L. Rapson opublikowali pracę Emotional Contagion (Emocjonalne zarażenie), w której opisują, jak ludzie w sposób nieświadomy komunikują swój nastrój innym – rozmawiając z kimś będącym w stanie depresji sami zaczynamy odczuwać tę depresję, stan radości i zachwytu u innych również przenosi się na nas. Jak pisze neurobiolog Richard Restak „emocje są zaraźliwe, przejmujemy nastrój innych osób z tego samego pomeszczenia” (Restak, 2007). W dużej części jest to wynikiem posiadanych przez nas, szeroko znanych neuronów lustrzanych, które powodują, że obserwowane przez nas osoby przekazują nam nie tylko przeżywane przez nie emocje, ale również intencje. Również nasze odruchy fizjologiczne, jak częstotliwość pulsu i oddechów, a nawet poziom hormonów potrafią się zestroić z innymi.

Dla każdego lidera/menedżera płyną z tego niezwykle ważne wnioski. Nawet jedna osoba w grupie roboczej, przebywającej w jednym pomieszczeniu potrafi wpłynąć na nastrój całej grupy (Barsade, 2001), zarówno poprawiając go, gdy sama przejawia pozytywne nastawienie, dzięki któremu cała grupa staje się bardziej skłonna do współpracy i rejestruje się mniej konfliktów, jak i negatywnie wpływając na działanie grupy przy demonstrowaniu destrukcyjnych nastrojów i emocji. Skoro więc pojedynczy członek grupy tak może wpłynąć na jej zachowanie, to jak silny wpływ może mieć każdy lider/menedżer, który przekazuje grupie cały zestaw swoich negatywnych emocji! Z drugiej strony Fabio Sala w swej artykule (Sala, 2003) opisuje, że liderzy preferujący lekkość, dobry humor i optymizm w pracy mają większe szanse na awans niż ich bardziej poważni koledzy.

Tak więc drogi liderze/menedżerze – przed Tobą stoją dwa zadania: po pierwsze nie dopuszczaj, aby złe nastroje u jednej osoby rozpełzały się na cały zespół. Im wcześniej zareagujesz, tym bardziej ochronisz twoją grupę przed destrukcyjnym działaniem negatywnych emocji. Po drugie zaś pamiętaj, że twój wpływ na ludzi z tobą przebywających jest niebywale potężny i to ty jesteś najsilniejszym czynnikiem normującym. Twój optymizm, humor, lekkość, otwartość, szczery uśmiech bardziej poprawią wyniki twojego zespołu niż niejeden problematyczny program motywacyjny!

Więcej:

Richard Restak, The naked brain: how the emerging neurosociety is changing how we live, work, and love. Nowy Jork: Three Rivers, 2007.

Sigal Barsade, The ripple effect: emotional contagion in groups. „Yale School of Management Working Paper Series, OB-01” (sierpień 2001). http://papers.ssrn.com/abstract=250894 (dostęp z 7 listopada 2008)

Fabio Sala, Laughing all the way to the bank. „Harvard Business Review” (wrzesień 2003). http://hbr.harvardbusiness.org/2003/09/laughing-all-the-way-to-the-bank/ar/1 (dostęp z 8 października 2008)

O tych i o innych sprawach w czasie najbliższych warsztatów „Mózg Lidera. Inspiracja” już w styczniu 2017. Szczegóły wkrótce.

Poprzednie wpisy można znaleźć: https://neuro4coaching.wordpress.com

Zapraszam firmy zainteresowane pilotażowym programem wdrażania odkryć nauki o mózgu w praktyce zarządzania. Nie tylko mówimy menedżerom, co mają robić, ale DLACZEGO to jest skuteczne z perspektywy odkryć neurobiologii. 

Kontakt: darek.niedzieski@come-consulting.pl

Rate this post

Dodaj komentarz