Zasada nr 4: Nie bój się swojej intuicji. Intuicja to nic innego, tylko świadome wykorzystanie nieświadomie nagromadzonej wiedzy.

Jednym z najbardziej nieoczekiwanych odkryć neurobiologii było to, że nasze mózgi są w stanie przeprowadzić zaawansowaną analizę bez konsultacji z nami, czyli naszymi świadomymi umysłami. Neurolog Richard Restak zauważa, że ludzie zwykle utożsamiają “prawdziwą” wiedzę z wiedzą świadomą, czyli że informacje przechowywane i gromadzone poniżej progu świadomości nie liczą się jako realna wiedza. Jednak badania nad mózgiem wskazują, że wiedza to pojęcie dynamiczne, przechowywane na wielu poziomach układu nerwowego. Te odkrycia wyjaśniają nieco zjawiska intuicji i przeczuć. Pamiętajmy, że w ciągu każdej sekundy mózg przyjmuje około 200 megabajtów informacji. Obrazowo można to porównać z sytuacją, kiedy w ciągu jednej sekundy oglądamy w przyspieszonym tempie 6 minut filmu. Nic więc dziwnego, że widzimy i słyszymy w sposób świadomy tylko to, co mózg chce, abyśmy widzieli i słyszeli, a na dużą część informacji nie tylko nie jesteśmy w stanie zareagować, ale nawet świadomie jej zauważyć. Jest ona jednak gromadzona, właśnie na poziomie nieświadomym.

Pojawiający się świadomy dostęp do tej nieświadomie gromadzonej wiedzy nazywamy intuicją lub przeczuciem. To tłumaczy również fakt, że doświadczeni menedżerowie pytani, jak podejmują decyzję, mówią, że zwykle nie jest to wynikiem analiz, ale właściwe rozwiązanie po prostu się pojawia! Nie lekceważmy więc pojawiającej się przy podejmowaniu decyzji intuicji. Traktujmy nasz mózg jako znalazcę powiązań, który analizuje czasami poza naszą świadomością posiadane informacje i potrafi nam podsunąć wyniki.

Wiedza, którą ludzie posiadają, ale często trudno im ją zwerbalizować, nazywana jest wiedzą cichą (ang. tacit knowledge). Badania pokazują, że wskaźniki posiadania wiedzy cichej w sposób wiarygodny są w stanie odróżnić doświadczonych menedżerów od studentów studiów MBA, na korzyść tych pierwszych. Według innych badań wyższy poziom wiedzy cichej w sposób bezpośredni przekłada się na sukcesy menedżerów.

Autor wpisu:

Darek Niedzieski, coach@darekniedzieski.pl, coach PCC ICF, konsultant Neuroprzywództwa

Na podstawie książki : Madeleine van Hecke i in.: „Mózg lidera”

Rate this post

Dodaj komentarz